Дослідження косого згину прямої консольної балки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-03-06

Authors

Пукалов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки і журнали до лабораторних робіт з опору матеріалів запропоновано студентам для студентів технічних та будівельних спеціальностей, для підготовки до заняття та самостійного опрацювання результатів випробувань і підготовки до захисту лабораторної роботи та відповідають програмі курсу «Опір матеріалів» Центральноукраїнського національного технічного університету. Дані лабораторні роботи з опору матеріалів відносяться до типу вивчення механічних властивостей матеріалів, які є основою для розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість. Надаються теоретичні основи дослідження механічних властивостей матеріалів та методика механічних випробувань матеріалів. Ознайомлення із стандартами, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. Окремо в методичних вказівках, вказана частина кожної лабораторної роботи, яка складається з окремих сторінок і які в свою чергу, можуть бути роздруковані, з’єднані між собою, заповнені, як звіт з роботи.

Description

Keywords

опір матеріалів, косий згин, пряма консольна балка

Citation

Дослідження косого згину прямої консольної балки : метод. вказ. та звіт до лаб. роб. № 11 для студ. техн.та буд. спец. / [уклад. В. В. Пукалов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 23 с.