Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Скрипник, О. В.
Skrypnyk, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Об’єктом вивчення дисципліни "Комп’ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" є можливість використання студентами ПК при розробці конструкторської документації при проектуванні обладнання ливарних цехів, реалізація високопродуктивної технології проектування, підвищення якості проектування та техніко-економічних показників створюваного обладнання, зменшення матеріальних витрат та трудомісткості проектування.

Description

Keywords

комп’ютерне проектування, обладнання, система КОМПАС-3D

Citation

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” / [уклад. О. В. Скрипник] ; Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 89 с.