Бізнес-аналіз в контексті управління сталим розвитком підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНЕУ

Abstract

Автор ставить акцент на важливості ролі бізнес-аналізу у формуванні багаторівневої системи управління та забезпеченні її раціонального функціонування. Використання інструментів бізнес-аналізу дозволяє розробляти прогнози щодо оцінки впливу на розвиток підприємства різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Систематизовано основні завдання, які вирішуються у процесі проведення бізнес-аналізу, виокремлено методичні складові, яких необхідно дотримуватися при вирішенні поставлених завдань. На думку автора, мірилом ефективності проведеного бізнес-аналізу є: оптимізація бізнес-процесів, удосконалення організаційної структури та системи управління підприємством; скорочення витрат на здійснення бізнес-операцій, забезпечення конкурентних переваг; підвищення ефективності використання ресурсів, нарощування прибутковості й покращення фінансової стійкості підприємства. Від якості проведення бізнес-аналізу залежить достовірність та економічна обґрунтованість прийнятих рішень, вибір стратегії розвитку підприємства та окремих напрямів його діяльності.

Description

Keywords

бізнес-аналіз, управління сталим розвитком, підприємство, ефективні рішення, система економічних показників, детерміновані факторні системи, стохастичні факторні системи, факторні впливи, бізнес-процеси

Citation

Лисенко, А. М. Бізнес-аналіз в контексті управління сталим розвитком підприємства / А. М. Лисенко // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., 10 груд. 2020 р. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 555–557.