Патентознавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Предмет курсу – регулювання відносин, які складаються у зв’язку із створенням, патентно - інформаційним дослідженням, набуттям прав, охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав промислової власності.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна власність, винахід, корисна модель, торгова марка, патентна документація, патентна інформація
Бібліографічний опис
Патентознавство : метод. вказ. до вивчення курсу для студ. напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / [уклад. А. В. Кропівна] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 64 с.