Навісний подрібнювач стебел

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-04-26

Authors

Лушніков, В. М.
Невдаха, Ю. А.
Златопольський, Ф. Й.
Сазонова, С. М.
Яцун, В. В.
Lushnikov, V.
Nevdakha, Y.
Zlatopolskyi, F.
Sazonova, S.
Yatsun, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Навісний подрібнювач стебел, який складається із рами, опорних коліс, валів з жорстко закріпленими на них дисковими ножами та роторами, механізму приводу валів, які розташовані по напрямній руху машини та закріплені на рамі, при цьому дискові ножі жорстко закріплені на передніх кінцях валів, а ротори жорстко закріплені на валах між опорами, який відрізняється тим, що на роторах закріплені автобалансуючі пристрої.

Description

Keywords

подрібнювач, shredder

Citation

Пат. 49433 Україна, МПК А01F 29/00. Навісний подрібнювач стебел / В. М. Лушніков, Ю. А. Невдаха, Ф. Й. Златопольський, С. М. Сазонова, В. В. Яцун ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200912327 ; заявл. 30.11.2009 ; опубл. 26.04.2010 ; Бюл. № 8.