Спосіб вимірювання масових витрат рідини із змінною об'ємною густиною

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002-12-16

Authors

Кондратець, В. О.
Кондратец, В. А.
Kondratets, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

УКРІНТЕІ

Abstract

Винахід відноситься до витратометрії і може бути використаний у різних галузях промисловості, де існують потоки із змінною об'ємною густиною рідини та пульсаціями, а також у сільському господарстві, зокрема для вимірювання потоків молока. Настоящее изобретение относится к способам измерения расхода жидкостей и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности в молочной промышленности. The present invention relates to methods for measuring flow rates of liquids and can be used in various industries, specifically in the milk production.

Description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=19798&chapter=biblio

Keywords

витрати, рідина, молоко, обємна густина

Citation

Пат. на винахід 35838 Україна, МПК 7 G 01 F 1/20. Спосіб вимірювання масових витрат рідини із змінною об'ємною густиною / В. О. Кондратець; заявник та патентовласник Кіровоград. ін-т сільськогоспод. машинобуд. - №98126741; заявл. 22.12.1998; опубл. 16.12.2002, Бюл.№12. - 4 с.: іл.