Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Стаття присвячена розробці методики формування облікової політики суб’єктів зовнішньоекономічних відносин в частині імпортних операцій. У статті досліджено особливості здійснення та обліку імпортних операцій як основних операцій зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновані складові облікової політики імпортних операцій. Здійснено класифікацію первинних документів для відображення імпортних операцій в обліку. Запропоновано схему організації документообороту за імпортними операціями. Встановлено взаємозв’язок елементів облікової політики за імпортними операціями. The purpose of the research is to ground the methodical approaches to forming of accounting policy of subjects of foreign economic activity in part of the imported operations. The features of realization of the imported operations were investigated in the article. The tasks of accounting of the imported operations were found out. The constituents of accounting policy in part of the imported operations were offered. Intercommunication between the elements of accounting policy of imported operations was set. It has been substantiated that the constituents of accounting policy in part of the imported operations include the historical estimation of commodities, registration unit of commodities, account transport purveying charges. One of basic moments here is a method of accumulation and allocation of charges, related to acquisition of supplies.

Description

Keywords

бухгалтерський облік, облікова політика, зовнішньоекономічна діяльність, імпортні операції, робочий план рахунків, документообіг, первинні документи, оцінка імпортних запасів, accounting, accounting policy, foreign economic activity, imported operations, working plan of accounts, document circulation, primary documents, estimation of the imported supplies

Citation

Смірнова, І. В. Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій / І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 31. - С. 197-207.