Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-11

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.

Description

Keywords

інноваційні технології, автомобільний транспорт, розвиток, ефективність функціонування, innovative technologies, automobile transport, development, efficiency of functioning

Citation

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 листоп. 2023 р., м. Кропивницький : зб. матер. / [орг. ком. : А. А. Тихий, В. В. Аулін, А. Здуняк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 254 с.