Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації, підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу та інформаційно-аналітичних ресурсів в системі економічної безпеки підприємств та в умовах пандемії COVID-19. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats, strengthening international and national security in the context of global transformations, improving the institutional environment of international cooperation and international security, development of various sectors of the economy under the influence of global challenges. in the process of global socio-economic transformation, increasing the efficiency of the use of innovation potential and information and analytical resources in the system of economic security of enterprises and in the context of the COVID-19 pandemic.

Description

Keywords

глобальна безпека, світове господарство, асиметричність світового господарства, економічна система, гібридні загрози, міжнародна безпека, національна безпека, глобальні трансформації, міжнародне співробітництво, інформаційне суспільство, global security, world economy, asymmetry of the world economy, economic system, hybrid threats, international security, national security, global transformations, international cooperation, information society

Citation

Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12 трав. 2021 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. тех. ун-т, Ін-т економіки промисловості НАН України (м. Київ) [та ін.] ; [упоряд. І. М. Миценко]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 195 с.