Дослідження будови інтегрованої інформаційної системи та її елементів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХУПС
Анотація
Розглядається інтегрована інформаційна система та її елементи. Описана схема, об’єкти та складові елементи інтегрованої інформаційної системи, над якими здійснюється управління та контроль. Запропоновано опис елементів інтегрованої інформаційної системи яка дозволяє проводити перевірку гіпотез знаходження усіх елементів системи або її окремих складових у відповідному стані. We consider the integrated information system and its elements. The scheme, objects and components are integrated information system on which management and control. A description of the elements of an integrated information system which allows tests of hypotheses for finding all the elements of the system or its individual components in the corresponding state.
Опис
Ключові слова
інтегрована інформаційна система, об’єкти та складові елементи, integrated information system, objects and components
Бібліографічний опис
Коваленко, А. С. Дослідження будови інтегрованої інформаційної системи та її елементів / А. С. Коваленко, О. А. Смірнов, О. В. Коваленко // Системи озброєння і військова техніка. - Харків : ХУПС, 2014. - № 4. - С. 85-88.