Big Data. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Босько, В. В.
Константинова, Л. В.
Дрєєва, Г. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях представлено теоретичний і практичний матеріал для допомоги у виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Big Data». Призначено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Комп’ютерна інженерія» й «Комп’ютерні науки».

Description

Keywords

Big Data, R, RStudio, лабораторні роботи

Citation

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Big Data» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки» / [уклад. : В. В. Босько, Л. В. Константинова, Г. М. Дрєєва] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 73 с.