Програма виробничої практики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Настоящий, В. А.
Дарієнко, В. В.
Скриннік, І. В.
Плотніков, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Програма практики регламентує усі аспекти проходження виробничої практики, студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня.

Description

Keywords

виробнича практика, програма практики

Citation

Програма виробничої практики : студ. ІІІ курсу спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко, І. В. Скриннік, О. А. Плотніков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 8 с.