Організація вантажних автоперевезень. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки являють собою комплекс практичних робіт з застосуванням персонального комп’ютеру та програми Mathcad, який містить зміст, вступ, загальні вказівки до виконання практичних завдань, правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі, коротку теоретичну частину, основні завдання та приклад їх виконання, контрольні питання для самоперевірки, список рекомендованої літератури. В методичних вказівках розглянуто методи організації та управління транспортними процесами вантажних автомобільних перевезень, наведено принципи їх оптимізації та удосконалення.

Description

Keywords

вантаж, розвізні маршрути, графік доставки, маршрутизація перевезень

Citation

Організація вантажних автоперевезень : метод. вказівки до практ. занять : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 274 “ Автомобільний транспорт ” / [розроб. : В. В. Аулін, Д. В. Голуб] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 88 с.