Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

ефективна діяльність державних підприємств, фінансова звітність, облікова політика бюджетних установ, податковий менеджмент, стратегічне управління людськими ресурсами, мотивація персоналу, корпоративна культура, розвиток освіти в сучасних умовах, підготовка конкурентоспроможних фахівців, дистанційна освіта в Україні, економічна безпека, цифрові технології маркетингу, оборотний капітал аграрних підприємств, інвестиційні стратегії сільськогосподарських підприємств, соціальна відповідальність бізнесу

Citation

Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2020 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки та підприємництва ; [редкол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, І. Л. Петрова та ін.]. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - 282 с.