Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII – початок ХХ ст.): історіографія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Годунова, Л. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

У дисертації досліджуються основні етапи, особливості та тенденції розвитку наукового вивчення політики російського царату у сфері оподаткування населення Наддніпрянської України. Проаналізовано стан наукового вивчення історії фінансів української козацької держави другої половини XVII – початку XVIII ст. і розкрито особливості висвітлення в історіографії проблем боротьби імперського центру за контроль над українськими фінансами, підпорядкування Росією українських фінансових ресурсів. Охарактеризовано погляди науковців на процеси встановлення російської подушної податкової системи на землі Лівобережної, Південної та Правобережної України, а також на подушне й інші прямі податки з населення в українських губерніях. З’ясовано відображення в історіографії особливостей оподаткування виробництва й торгівлі алкоголем та процесу насадження акцизів та інших непрямих податків і зборів в Наддніпрянській Україні. Розкрито проблеми висвітлення в історіографії особливостей місцевого оподаткування. Висвітлено відображення в літературі процесу становлення та діяльності органів, на які імперський законодавець покладав функції податкового контролю від губернського рівня до територіальної громади. Визначено недостатньо вивчені аспекти теми й окреслено напрями подальших досліджень даної проблематики.

Description

Keywords

історіографія, Наддніпрянська Україна, Російська імперія, податкова політика, податкові платежі, акциз

Citation

Годунова, Л. В. Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII – початок ХХ ст.): історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Годунова Лариса Василівна ; КНТУ. – Кіровоград, 2014. – 237 с.