Трактори та автомобілі. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Кулєшков, Ю. В.
Шепеленко, І. В.
Бевз, О. В.
Осін, Р. А.
Руденко, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В навчально-методичному виданні представлені практичні заняття з конструкції двигунів тракторів і автомобілів. Кожне практичне заняття має ввідні пояснення, що містять мету, наглядні навчальні і допоміжні матеріали, коротке викладення теоретичного матеріалу і контрольні запитання для самоперевірки. Начально-методичне видання представляє собою керівництво для виконання практичних занять по дисципліні «Трактори і автомобілі» і містить необхідний теоретичний матеріал і практичні завдання для їх виконання. Призначено для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія».

Description

Keywords

трактор, автомобіль, двигун, трансмісія, практичні заняття

Citation

Трактори та автомобілі : методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Трактори та автомобілі» : для здобувачів вищої освіти спец. 201 «Агрономія», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / [уклад. : М. В. Красота, С. О. Магопець, Ю. В. Кулєшков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 82 с.