Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з курсу «Патентознавство»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Руденко, Т. В.
Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальна дисципліна «Патентознавство» є складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки студентів за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Дисципліна є вибірковою під час підготовки студентів. Метою навчальної дисципліни «Патентознавства» є одержання теоретичних знань щодо правового регулювання суспільних відносин у сфері промислової власності, зокрема, дослідження та засвоєння чинної нормативно-правової бази в контексті регулювання виникнення прав на об’єкти промислової власності, отримання охоронних документів, захисту прав та розпорядження ними. Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення та засвоєння студентами основних принципів і положень патентного права та патентної діяльності як навчальної дисципліни та юридичної науки. Предметом навчальної дисципліни «Патентознавство» є майнові та немайнові відносини, що виникають між суб’єктами щодо створення, використання і захисту об’єктів промислової власності. Вивчення курсу покликане сприяти формуванню глибоких теоретичних знань у студентів із питань патентознавства та патентного права, набуттю в них практичних навичок, застосуванню одержаних теоретичних знань у практичній діяльності.

Description

Keywords

патентознавство, інтелектуальна власність, патентне право

Citation

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з курсу «Патентознавство» : для студ. спец. 274 - Автомобільний транспорт / [уклад. : Ю. В. Кулєшков, Т. В. Руденко, М. В. Красота та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 33 с.