Особливості фінансування освіти та охорони здоров'я в Україні і за кордоном

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Мартинова, Т. О.
Martenova, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті досліджено особливості фінансового забезпечення освіти і охорони здоров'я в Україні та в зарубіжних країнах. Визначено бюджетні видатки України на освіту і охорону здоров'я, а також проблеми цих галузей соціальної сфери. Розглянуто досвід фінансування освіти і охорони здоров'я в деяких розвинутих країнах світу. Внесено пропозиції щодо застосування закордонного досвіду фінансового забезпечення зазначених галузей в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. The features of financial support for education and health care in Ukraine and abroad are investigated in the article. Determined by budget expenditures in Ukraine for education and health, as well as problems of these sectors of social sphere. Considers the experience of financing education and health in some developed countries. Made proposals for the application of foreign experience of financial security in these sectors with limited budgetary resources.

Description

Keywords

державні витрати, освіта, охорона здоров'я, зарубіжний досвід, джерела фінансування, медичне страхування

Citation

Мартинова, Т. О. Особливості фінансування освіти та охорони здоров'я в Україні і за кордоном / Т. О. Мартинова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 310-316.