Розвиток інституціональної складової державного регулювання збалансованості національного ринку праці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Сибірцев, В. В.
Sybirtsev, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Abstract

Метою статті постав розвиток теоретико-методологічних засад виділення та регламентування роботи контурів державного регулювання збалансованості національного ринку праці, орієнтованих на удосконалення наявних інститутів ринку праці та встановлення оптимальних співвідношень між параметрами цих інститутів та характеристиками ринку праці. Закладеною в статтю гіпотезою є зведення державного регулювання до максимізації трудового потенціалу через узгодження, по-перше, різноспрямованих векторів розвитку національної економіки та, по-друге, антагоністичних інтересів учасників ринку праці. The aim of the article is the development of the theoretical and methodological component for allocation and regulation the state management of the national labor market balance. Such state management has oriented on improving of existing labor market institutions and on establishing the optimal relations between the parameters of these institutions and the labor market characteristics. The hypothesis of the article is the reduction of state regulation to maximize employment potential by harmonizing the countervailing vectors of national economy development and the antagonistic interests of the labor market participants.

Description

Keywords

ринок праці, збалансованість ринку праці, державне регулювання, диспропорції ринку праці, інституціональне проектування, трудовий потенціал, labor market, the balance of the labor market, government regulation, labor market imbalances, institutional design, labor potential

Citation

Сибірцев, В. В. Розвиток інституціональної складової державного регулювання збалансованості національного ринку праці / В. В. Сибірцев // Економіка розвитку : наук. журнал. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - №1 (81). - С. 39-49.