Визначення раціонального радіального зазору в шестеренному насосі гідросистем автотракторної техніки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Кулешков, Ю. В.
Красота, М. В.
Руденко, Т. В.
Осін, Р. А.
Євсейчик, Ю. Б.
Kuleshkov, Yu.
Krasota, M.
Rudenko, T.
Osin, R.
Evseichik, Yu.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В статті розглянуто вплив величини радіального зазору між корпусом та шестернями шестеренного насосу гідросистеми автотракторної техніки. Наведені результати досліджень залежності втрат робочої рідини через радіальний зазор між зубами шестерень та корпусом шестеренного насоса. Визначені основні параметри, що впливають на величину втрат та раціональні значення радіального зазору, за яких вони будуть мінімальними. Запропоновано підвищити довговічність шестеренного насоса гідросистем автотракторної техніки наступними шляхами: зменшенням початкового зносу корпусу; виключення подальшого зносу деталей радіального з’єднання використанням ефекту фрикційної складової руху робочої рідини в радіальному зазорі. The research goal is working liquid losses decreasing through the radial clearance in the way of measuring the rational radial clearance between gear teeth and gear pump body. In this research was considered the radial clearance value influences the body and gears of gear pump hydraulic systems of auto and tractor machinery. Given research results of working liquid loses dependency through the radial clearance between teeth and gear pump body. Offered a new way for condition determination in which working liquid losses through radial clearance are minimal. Received terms for working liquid losses measuring, which include the presence of pressurized and friction (viscous) part of losses. Determined main parameters, which allow for management of working liquid losses through radial clearance, such as gear teeth top wideness, gear rotational speed, and gear outer radius. The research of rational radial clearance measuring results allows increasing gear pump manufactory technology efficiency due to optimization of pump details manufactory. Determined main parameters, which influence on losses value and rational radial clearance value and due of which they will be minimal. Offered to increase the durability of gear pump hydraulic systems of auto and tractor machinery work in the next ways: decreasing of starting body deterioration, exclusion further deterioration of radial details connection by using friction part of working liquid movement in radial clearance effect.

Description

Keywords

шестеренний насос, радіальний зазор, втрати робочої рідини, gear pump, radial clearance, working liquid losses

Citation

Визначення раціонального радіального зазору в шестеренному насосі гідросистем автотракторної техніки / Ю. В. Кулешков, М. В. Красота, Т. В. Руденко [та ін.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 5 (36). – Ч. 2. – С. 86–96.