Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Кривоблоцька, Л. М.
Петровська, Т. В.
Кічанова, Н. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

перестановки, розміщення, сполучення, подіі, класична ймовірність, додавання та множення ймовірностей, повна ймовірність, повторні незалежні випробування, випадкові величини, характеристики вмпадкових величин, типові розподіли випадкових величин

Citation

Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей : метод. вказ. та завдання для проведення практ. занять / [уклад. : Л. М. Кривоблоцька, Т. В. Петровська, Н. Г. Кічанова] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. вищої математики. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - 112 с.