Основні значення дієслівних префіксів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Царук, А. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні розробки присвячені словотвору дієслів в українській мові, актуальный темі щодо засвоєння лексики та розширення словникового запасу іноземних студентів, гарантуючи нормативність усного і писемного мовлення. Методичні розробки містять тренувальні вправи, завдання на узагальнення та контроль сформованості навичок вживання у зв’язному тексті. Методические разработки посвящены глагольному словообразованию в украинском языке, что является актуальным для усвоения лексики и расширения словарного запаса иностранных студентов, гарантируя нормативность устной и письменной речи. Методические разработки содержат тренировочные упражнения, задания на обобщение и контроль сформированности навыков употребления в связном тексте.

Description

Keywords

значення префіксів, дієслова руху, пряме значення, переносне значення, дієслова сприйняття, практичне заняття, іноземний студент

Citation

Основні значення дієслівних префіксів : метод. розроб. для практ. занять інозем. студ. / [А. П. Царук]. – 2-е вид., доп. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 40 с.