Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

До збірника включено тези доповідей учасників І Міжнародної наукової конференції з проблем історії, археології, інформаційної, бібліотечної та архівної справи, педагогіки вищої школи, філософії та культури. Тези, що увійшли до випуску, можуть бути корисними фахівцям у галузі спеціальних знань історичної науки, архівним, бібліотечним, музейним працівникам, археологам, науковцям, експертам-мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, студентам ЗВО гуманітарного профілю.

Description

Keywords

наукові дослідження, історичні науки, документознавство, інформаційно-бібліотечне забезпечення, археологічні дослідження, державний архів, новітні технології у процесі навчання, науково-дослідна діяльність студентів

Citation

Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р. м. Кропивницький : тези доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. суспільних наук, інформаційної та архівної справи [та ін.] ; [редкол. : В. Орлик (гол. ред.), М. Мільчарек, К. Філіпов та ін]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 184 с. : іл.