Основи захисту інформації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Мелешко, Є. В.
Смірнов, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки присвячені методології проектування й розробки систем захисту інформації. Методичні вказівки адресовані майбутнім керівникам відповідних відділів та розроблювачам програмного забезпечення. Вони містять основні теоретичні положення та рекомендації, необхідні для засвоєння навчального матеріалу.

Description

Keywords

захист інформації, криптографія, криптоаналіз, алгоритми, інформаційна безпека

Citation

Основи захисту інформації : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. денної та заочної форми навч. напряму 8.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Є. В. Мелешко, О. А. Смірнов ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 46 с.