Наукові записки. Випуск 21. - 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Аспектно-комплексный подход в преподавании иностранного языка
  (ЦНТУ, 2017) Липатова, М. В.; Ліпатова, М. В.
  Статья посвящена сочетанию аспектного и комплексного подходов в преподавании языка обучения. В ней рассматривается комплексное обучение основным аспектам языка, которое осуществляется как обучение фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям иноязычной речи
 • Item
  Інтелектуальні системи автоматизованого контролю стану біооб’єктів
  (ЦНТУ, 2017) Рибакова, Л. В.
  Розглянуті найбільш перспективні інтелектуальні системи для контролю стану біооб’єкта, як багаторівневої системи керування, у процесі його життєдіяльності, з метою негайного виявленні порушень життєво важливих функцій для своєчасного вживання заходів до їхньої нормалізації, а також для керування зовнішніми впливами.
 • Item
  Винаходи Ніколи Тесли та роль дослідника у становленні електротехніки як науки
  (ЦНТУ, 2017) Капшитар, Ю. Ю.; Кубкін, М. В.; Солдатенко, В. П.
  У статті систематизовано основні винаходи Ніколи Тесли, визначена роль дослідника у становленні електротехніки як науки, виокремлено напрями досліджень, які потребують подальшого розвитку.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
  (ЦНТУ, 2017) Попова, С. П.; Рибчинська, А. С.
  У статті досліджено теоретичні основи функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, здійснено аналіз основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів, визначено чинники, що перешкоджають їх ефективному розвитку та обґрунтовано шляхи активізації діяльності НПФ у сучасних умовах.
 • Item
  Розширення джерел використання позикового капіталу підприємства
  (ЦНТУ, 2017) Попова, С. П.; Геращенко, І. С.
  У статті досліджено теоретичні основи сутності позикового капіталу підприємства, окреслено переваги та недоліки його використання, обґрунтовано перспективи розширення та диверсифікації інструментів формування позикових ресурсів у сучасних умовах.
 • Item
  Результати спостережень зношування деталей посівних машин у господарствах Кіровоградського району
  (ЦНТУ, 2017) Василенко, І. Ф.
  У статті представлено дослідження спрацювання деталей посівних машин у процесі експлуатації в господарствах Кіровоградського району. Проведення експертизи технічного стану посівних машин у різних господарствах з порівняно однаковими умовами експлуатації дає можливість проаналізувати величини зносу деталей пар тертя при зміні напрацювання сівалок, виявити закономірності розвитку спрацювання та імовірність відмови деталі в залежності від величини напрацювання.
 • Item
  Перспективи застосування хмарних технологій для зберігання інформації
  (ЦНТУ, 2017) Єніна, І. І.; Мороз, А. С.
  В статті описано хмарні технології та хмарні обчислення. Наведено перелік найкращих безкоштовних хмарних сховищ.
 • Item
  Автоматизована система вимірювання показників повітря в побутовому приміщенні
  (ЦНТУ, 2017) Єніна, І. І.; Дяченко, М. М.
  В статті розглянуто процес автоматизації вимірювання та контролю мікрокліматичного середовища. Проаналізовано принципи нормування параметрів мікроклімату, проведена оцінка оптимальних та допустимих метеорологічних умов в робочій зоні в залежності від теплової характеристики виробничого приміщення. Вибрано технічні засоби для побудови автоматизованої системи контролю.
 • Item
  Основні напрями ефективного використання оборотного активу сільськогосподарського підприємства
  (ЦНТУ, 2017) Фрунза, С. А.; Макарицька, Н. М.
  У статті досліджено теоретичні аспекти сутності категорії "оборотні активи", особливості формування та використання оборотних активів сільськогосподарського підприємства. Розглянуто підходи до управління оборотних активів на підприємстві, а також запропоновані напрями ефективного фінансування та використання оборотного активу.
 • Item
  Проблеми формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства
  (ЦНТУ, 2017) Тиханський, М. О.; Липчанський, В. О.
  У статті розглянуто особливості стратегічного підходу до ведення бізнесу та досліджено поняття стратегії підприємства. Виявлено проблеми формування та реалізації стратегії розвитку машинобудівних підприємств України.
 • Item
  Стан місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації
  (ЦНТУ, 2017) Кравченко, В. П.; Гудим, Є. М.
  Проаналізовано сучасний стан формування місцевих бюджетів та ефективності ïх виконання в умовах фінансової децентралізації. Розглянуто шляхи надходжень до місцевих бюджетів. Встановлено переваги та існуючі ризики бюджетної децентралізації.
 • Item
  Точне землеробство – крок у успішне аграрне майбутнє України
  (ЦНТУ, 2017) Васильковська, К. В.; Прижигалінська, М. О.
  В статті запропоновано нову конструкцію пневмомеханічного висівного апарата для точного висіву насіння просапних культур з периферійним розташуванням комірок на висівному диску та інерційним видаленням зайвого насіння. Новий висівний апарат дозволяє проводити висів насіння цукрових буряків, сої, соняшнику та кукурудзи без зміни висівного диска. Наведено результати перевірки універсальності висівного апарата із запропонованим висівним диском, побудовано залежності коефіцієнта заповнення комірок висівного диска від величини розрідження у вакуумній камері для запропонованих видів насіння.
 • Item
  Сучасні аспекти програмування врожайності просапних культур
  (ЦНТУ, 2017) Васильковська, К. В.; Ткаченко, О. В.
  В статті запропоновано нову конструкцію пневмомеханічного висівного апарата для точного висіву насіння просапних культур з периферійним розташуванням комірок на висівному диску та інерційним видаленням зайвого насіння. Новий висівний апарат дозволяє проводити висів насіння цукрових буряків, сої, соняшнику та кукурудзи без зміни висівного диска. Наведено результати перевірки універсальності висівного апарата із запропонованим висівним диском, побудовано залежності коефіцієнта заповнення комірок висівного диска від величини розрідження у вакуумній камері для запропонованих видів насіння.
 • Item
  Особливості формування української наукової термінологіЇ
  (ЦНТУ, 2017) Стежко, Ю. Г.
  У статті проводиться аналіз шляхів формування української наукової терміносистеми, розкривається змістовна детермінація терміну онтологічним засновником. Наводиться характеристика основних методів перекладу термінів, розглядаються особливості перекладу безеквівалентних термінів. Підкреслюється семантична обумовленість терміну контекстом ужитку. Обґрунтовується продуктивність описово-пояснювального методу в досягненні термінологічної еквівалентності при перекладі термінів-метафор з англійської мови на українську, розкривається значимість обізнаності перекладача у відповідній галузі науки та культури нації носія мови.
 • Item
  Оцінка платоспроможності страхової компанії
  (ЦНТУ, 2017) Мельник, Т. А.; Коваленко, М. В.
  У статті досліджено фактичний запас платоспроможності ПАТ «СК «Українська страхова група». Розрахований нормативний запас платоспроможності ПАТ «СК «Українська страхова група». Визначений показник рівня платоспроможності ПАТ «СК «Українська страхова група». Проведена оцінка покриття власними коштами страховика.
 • Item
  Методи визначення платоспроможності підприємства
  (ЦНТУ, 2017) Мельник, Т. А.; Лобач, К. В.
  У статті розглядаються методи аналізу платоспроможності підприємства. З’ясовано особливості різних методів при оцінці платоспроможності підприємства. Проаналізована платоспроможності підприємства за допомогою коефіцієнтів. Побудований платіжний баланс підприємства. Розрахований інтегральний показник
 • Item
  Наукові записки. Вип. 21.
  (ЦНТУ, 2017)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.