Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету.

Permanent URI for this community

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Browse