Наукові записки. Випуск 19. - 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Виявлення form-ботiв iз використанням методiв машинного навчання
  (КНТУ, 2016) Чорний, О. М.
  У данiй роботi розглядається метод виявлення ботiв, які виконують автоматичне заповнення i вiдправку веб-форм, що базується на використаннi методiв машинного навчання.
 • Item
  Организация лексики и формирование системы её усвоения в практическом курсе языка обучения
  (КНТУ, 2016) Липатова, М. В.; Ліпатова, М.
  Статья посвящена вопросу организации лексики и формированию системы её усвоения в практическом курсе языка обучения. В ней рассматривается концепция построения системы работы по усвоению лексических единиц.
 • Item
  Інтеграція технічних засобів в системах охоронної сигналізації периметра
  (КНТУ, 2016) Єніна, І. І.; Плєшков, С. П.
  В статті описано дослідження засобів охоронної сигналізації, які застосовуються для закритих територій та об’єктів. Розглянуто технологію охорони периметра об'єкта, яка сполучається з процесами ідентифікації відвідувачів.
 • Item
  Locative-temporal axis overlapping: the case of prepositions
  (КНТУ, 2016) Grechykhina, Nataliya; Гречихіна, Н.
  This article deals with semantic, functional and distributional characteristics of prepositions on, in and at.
 • Item
  Обробка сигналів при несанкціонованих проникненнях на охороняємий об'єкт
  (КНТУ, 2016) Єніна, І. І.
  В статті описано дослідження середовищ збурювання, у яких виникають вібрації, при проектуванні системи захисту периметра. Проаналізовані особливості обробки сигналів. Приведені сигналограми і спектрограма вібрацій при застосуванні системи Defensor. Побудована сигналограма вихідного сигналу вібрацій і сигналу після частотної обробки в одному з каналів аналізатора. Аналізатором вилучена низькочастотна частина спектра, у якій зосереджені збурювання природного характеру та збурення, що несуть інформацію про спробу вторгнення.
 • Item
  Вибір та організація програмного забезпечення екологічного моніторингу Кіровоградського регіону
  (КНТУ, 2016) Марченко, К. М.
  У статті описані екологічні проблеми Кіровоградського регірну та недоліки системи екологічного моніторингу. Приводяться організаційні рекомендації з усунення цих надоліків, у тому числі з притягненням технічних засобів та засобів комп’ютерних мереж. Обгрунтовано вибір програмного забезпечення екологічного моніторингу на регіональному рівні.
 • Item
  Огляд сучасних машин для виконання ямкових ремонтів дорожніх покриттів та їх використання службою автомобільних доріг Кіровоградської області
  (КНТУ, 2016) Настоящий, В. А.; Левченко, І. Л.; Поліщук, С. Ю.
  Виконання ямкового ремонту поточним методом на асфальтобетонному покритті за допомогою бітумної емульсії зараз являється однією з найбільш передових і прогресивних технологій. В статті наведено порівняльний огляд машин для виконання ямкового ремонту з застосуванням бітумних емульсій провідних світових фірм, а також результати практичного застосування машини ямкового ремонту УЯР-01 в умовах Лелеківської ДЕД ДП “Кіровоградський Облавтодор ”, які підтверджують переваги технології виконання ямкових ремонтів струменевим методом з застосуванням бітумних емульсій.
 • Item
  Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджетів
  (КНТУ, 2016) Попова, С. П.; Блохіна, І. Р.
  У статті визначено сутність податкових надходжень, проаналізовано їх роль у формуванні доходів бюджетів. Обґрунтовано заходи з удосконалення формування та виконання податкової складової місцевих бюджетів. Зазначається, що податки не стимулюють розвитку економіки, тому назріла нагальна потреба у їх реформуванні та удосконаленні.
 • Item
  Сингулярні ітерації в задачах теорії нелінійних коливань механічних систем
  (КНТУ, 2016) Кривоблоцька, Л. М.
  Розглянуто задача з теорії нелінійних коливань. Мета - з’ясувати “механізм” появи сингулярностей, до яких труднощів вони приводять і яки створені методи регуляризації одержаних розв'язків.
 • Item
  Сингулярні множники у задачі трьох тіл
  (КНТУ, 2016) Кривоблоцька, Л. М.
  Формули заміни незалежної змінної можуть представлятись у неявній формі, на що вперше звернув увагу К. Зундман. Більш того, у формули заміни незалежної змінної можуть входити невідомі наперед шукані функції, які задовольняють певним рівнянням.
 • Item
  Задача про рухи в системі двох тіл
  (КНТУ, 2016) Кривоблоцька, Л. М.
  При використанні методу степеневих рядів для знаходження шуканих розв’язків, для покращення їх збіжності, аналітичного продовження необхідно робити певної аналітичної структури заміни незалежної змінної; для покращення ефективності (в певному сенсі) тієї чи іншої заміни слід у формулу заміни вводити наперед довільні параметри; варіюючи вибором величини цих параметрів, можна покращувати збіжність рядів.
 • Item
  Проблеми функціонування місцевих бюджетів
  (КНТУ, 2016) Попова, С. П.; Іщук, Л. О.
  У статті досліджено сучасний стан та проблеми функціонування місцевих бюджетів. Обґрунтовано заходи з удосконалення формування та виконання місцевих бюджетів. Зазначається, що місцеві бюджети повинні забезпечувати соціально-економічний розвиток регіонів. Назріла потреба запровадження нових засад щодо організації їх діяльності.
 • Item
  Деякі обчислення з розбіжними рядами
  (КНТУ, 2016) Кривоблоцька, Л. М.
  Зміст понять збіжності та розбіжності рядів була відома і до Ньютона і Лейбніца. Всі видатні математики сімнадцятого та вісімнадцятого віків достатньо добре знали, чи збіжні ряди , які вони використовують. Розбіжні ряди не застосовувалися до обчислень. Тільки з розширенням аналіза виявилося, що розбіжні ряди корисні і дії, яки над ними виконують часто приводять до важливих результатів. В даній статті наводяться приклади використання розбіжних рядів до деяких обчислень.
 • Item
  Вплив концепції невизначеності вимірювань на метрологічну діяльність
  (КНТУ, 2016) Василенко, І. Ф.
  У останні роки в теоретичній та практичній метрології виникають зміни, які пов’язані з введенням поняття «невизначеність» для оцінювання достовірності результатів вимірювань та засобів вимірювання. У статті розглядаються особливості вимірювань з використанням концепції невизначеності, класифікація невизначеностей та методика їх оцінювання.
 • Item
  Управління розвитком культури та туристично-рекреаційним потенціалом Кіровоградщини
  (КНТУ, 2016) Меховська, Ю. М.; Липчанський, В. О.
  У статті розглянуто особливості культурного та туристично-рекреаційного розвитку України, зокрема Кіровоградщини. Визначено основні напрямки та завдання збереження та збагачення культурної спадщини та зміцнення туристично-рекреаційного потенціалу регіону.
 • Item
  Особливості ефективності управління закладами охорони здоров’я
  (КНТУ, 2016) Медяник, Д. І.; Липчанський, В. О.
  У статті розглянуто поняття ефективності закладу охорони здоров’я та визначено особливості її розрахунку саме в даній галузі, а також наведено шляхи підвищення ефективності системи охорони здоров’я України.
 • Item
  Розробка комплексного пристрою для перевірки електрообладнання автомобіля та захисту автомобіля від викрадання
  (КНТУ, 2016) Трушаков, Д. В.; Войтюк, В. В.; Бречко, Д. В.; Штапура, С. А.
  У статті наведена розробка комплексного пристрою для автокористувачів. Запропонований пристрій поєднує у собі два функціональні блоки – блок для перевірки електрообладнання автомобіля та блок, що виконує функції захисту автомобіля від крадіжки. Під час розробки комплексного пристрою головною метою була простота побудови та виготовлення такого пристрою.
 • Item
  Імперативи демократії: детермінація та свобода
  (КНТУ, 2016) Стежко, З. В.; Стежко, Ю. Г.
  У статті висвітлюється багатоаспектність проявів свободи та різноманітність форм її детермінації в умовах демократизації суспільства. Обґрунтовується положення про недостатність обумовленості свободи раціональною детермінацією та об’єктивною суспільною необхідністю. Розкривається вихід дослідження на практику соціального управління.
 • Item
  Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Вип. 19.
  (КНТУ, 2016)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.