Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 2. - 1998

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Реологічні особливості на поверхні адгезійно сумісних металів при пружній деформації системи
    (КІСМ, 1998) Шепельський, М. В.; Свяцький, В. В.; Пукалов, В. В.; Пукалов, В. П.; Shepelskyi, M.; Sviatskyi, V.; Pukalov, V.; Pukalov, V.
    Запропоновано технологію виробництва волокон пресуванням литих гранул. На основі аналізу реології на контакті частинок, які деформують, і стану лінії розриву швидкостей в процесі їхнього пресування зроблено висновок про можливість отримання дискретних волокон адгезійно сумісних металів. The technology of fibers production by meens cast granules extrusion is proposed. Based on the rheology analysis on the contact of the deformed granules and the state of the line of velocity discontinuity during the process of their extrusion, it is concluded that it is possible to obtain discrete fibers of adhesively compatible metals.