Наукові записки. Вип. 25.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці

Citation

Наукові записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (гол. ред.), О. М. Левченко та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 25. - 74 с.