Привод металорізального верстата

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Бабич, В. М.
Ткаченко, М. В.
Babych, V.
Tkachenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до машинобудування і, зокрема, до приводів, наприклад, свердлильних і розточувальних верстатів. Задачею корисної моделі є підвищення точності обробки шляхом регулювання величини подачі шпиндельного вузла залежно від величини його навантаження. Поставлена задача вирішується тим, що у запропонованій корисній моделі на напрямних встановлений датчик навантаження піноля, який через порівнювальний і програмний пристрої з'єднаний із пристроєм керування диференціальним механізмом.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 121558 Україна, МПК B23Q 1/00. Привод металорізального верстата / В. М. Бабич, М. В. Ткаченко. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u201705948 ; заявл. 14.06.2017 ; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. - 3 с. : іл.