Інформаційне забезпечення управління витратами збутової діяльності хлібозаготівельних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Бегун, А. П.
Латій, О. В.
Begun, A.
Latiy, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглядаються проблеми обліку збутової діяльності зерно торговельних підприємств. З’ясовано проблемні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та витрат збутової діяльності та надано рекомендації з їх оптимізації. In article are considered problems of the account sales grainsale enterprise. The problem-solving aspects of the account calculation are determined with supplier and expenseses sales, are given recommendations upon their optimization.

Description

Keywords

витрати, оптова торгівля зерном, збутова діяльність, система обліку та контролю

Citation

Бегун, А. П. Інформаційне забезпечення управління витратами збутової діяльності хлібозаготівельних підприємств / А. П. Бегун, О. В. Латій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 54-58.