Ліцензування і патентування наукової продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Карпушин, С. О.
Пашинський, М. В.
Пантелеєнко, В. І.
Червоноштан, А. Л.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дисципліна "Ліцензування і патентування наукової продукції" викладається відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Методичні рекомендації розроблені у відповідності до робочої програми дисципліни "Ліцензування і патентування наукової продукції" і призначені для виконання практичних робіт з даного курсу. Мета виконання практичних робіт з курсу полягає у отриманні практичних навичок щодо процесів патентування і ліцензування у будівництві. Для реалізації цієї мети здобувачі вищої освіти під час виконання завдань знайомляться з Міжнародною системою класифікації і патентування, виконують патентний пошук, вчяться визначатися з прототипом, складати формулу винаходу, створювати комплект документів на подання заявки на винахід, корисну модель, ліцензію на будівельні роботи. Структура та зміст практичних робіт будуються, як самостійні кроки в науковій і професійній діяльності. Практичні роботи розроблені з максимальним використанням ІДС університету, комп’ютерного забезпечення, а також фондів Обласного відділення Укрпатенту.

Description

Keywords

патент, корисна модель, заявник, ліцензія, заявка, формула винаходу, опис, майнові права, аналог, прототип

Citation

Ліцензування і патентування наукової продукції : метод. рекомендації до виконання практ. робіт : для здобувачів вищої освіти по спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : С. О. Карпушин, М. В. Пашинський, В. І. Пантелеєнко, А. Л. Червоноштан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 84 с.