Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті розглянуто методологію системного управління конкурентоспроможністю продукції й визначення стратегії й тактики можливих дій в області керування нею з метою найбільш повного задоволення інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської техніки.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, продукція, система управління конкурентоспроможністю продукції
Бібліографічний опис
Павлова, О. В. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О. В. Павлова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 11. – С. 261-267.