Економічні науки. Випуск 11. – 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Виробничі фактори соціально-економічного впливу на демографічні процеси
  (КНТУ, 2007) Яковенко, Р. В.; Yakovenko, R.
  Аналізується низка чинників, що здійснюють прямий чи опосередкований вплив на демографічні процеси на макро- чи мікрорівні в системі виробничих відносин. Визначається соціально-економічний механізм удосконалення виробничих факторів впливу на демографічні явища та тенденції з метою їх поліпшення. A number of factors which carry out direct or indirect influence on demographic processes on macro- or micro levels in the system of production relations are analyzed. The socio-economic mechanism of improvement of production factors of influence on the demographic phenomena and tendencies with the purpose of their improvement is defined.
 • Item
  Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування
  (КНТУ, 2007) Павлова, Ольга Володимирівна
  У статті розглянуто методологію системного управління конкурентоспроможністю продукції й визначення стратегії й тактики можливих дій в області керування нею з метою найбільш повного задоволення інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської техніки.