Кормовиробництво. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Андрієнко, О. А.
Резніченко, В. П.
Корнічева, Г. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з кормовиробництва згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання для здобувачів ОПП «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» першого ступеня вищої освіти.

Description

Keywords

кормовиробництво, методичні рекомендації, бакалавр, практичні роботи, агрономія

Citation

Кормовиробництво : метод. рекомендації до проведення практ. роб. для здобувачів ОПП «Агрономія» спец. 201 - Агрономія / [уклад. : О. А. Андрієнко, В. П. Резніченко, Г. І. Корнічева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 40 с.