Людський потенціал. Військово-економічний аспект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття розкриває роль людського потенціалу в системі військово-економічних відносин, його функціональні параметри в системі військової організації економіки. Окрему увагу приділено сучасним тенденціям розвитку світового господарства. The article opens the role of human potential in a martial-economy relations system, its functional parameters in a martial-organized economy. Extra attention paid to contemporary tendencies of a world economy development.

Description

Keywords

людський потенціал, військова економіка, військово-економічний потенціал, науково-технічний прогрес

Citation

Яковенко, Р. В. Людський потенціал. Військово-економічний аспект / Р. В. Яковенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 350-360.