Верстат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Кириченко, А. М.
Заїка, С. М.
Вахніченко, Д. В.
Kyrychenko, A.
Zaika, S.
Vakhnichenko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Верстат відноситься до галузі верстатобудування, а саме до метало- та деревообробних верстатів.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 35360 Україна, МПК B23D 5/00. Верстат / А. М. Кириченко, С. М. Заїка, Д. В. Вахніченко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u200805560 ; заявл. 29.04.2008 ; опубл. 10.09.2008 ; Бюл. № 17. - 2 с. : іл.