Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Бондар-Підгурська, О. В.
Bondar-Podhurskaya, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто роль соціальної стратифікації суспільства як чинника сталого інноваційного розвитку та його специфіку в економіці України. Запропоновано структурно-логічну схему формування середнього класу у національній економіці, яка ґрунтуючись на критеріях його принципового визначення та динамічної сталості дозволяє оптимізувати структуру стратифікації суспільства, побудувати соціально стійку державу та створити надійну основу державного регулювання соціально-орієнтованої економіки. The role of social stratification of society is as a factor in sustainable development and innovation of its specificity in the Ukrainian economy. A structural-logic of the middle class in the national economy, based on the criteria of its fundamental definition and dynamic stability, which allows you to optimize the structure of the stratification of society, to build a sustainable social state and to create a reliable basis for state regulation of social-oriented economy.

Description

Keywords

розшарування суспільства, середній клас, соціальна стратифікація, економіка, сталий розвиток, інноваційна модель розвитку

Citation

Бондар-Підгурська, О. В. Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку / О. В. Бондар-Підгурська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 217-224.