Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Носуленко, В. І.
Юр’єв, В. В.
Nosulenko, Viktor
Yuriev, Vitaly

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розроблено, теоретично та експериментально досліджено і описано технологічні схеми формоутворення розмірної обробки електричної дуги (РОД) листових деталей складного контуру згідно класифікатора та фізико-технологічні характеристики процесу, його гідродинаміка, конструкції електрода-інструмента (ЕІ), як високоефективну альтернативу традиційним технологіям. The article is devoted to the development and improvement in dimensional processing electric arc holes of challenging when pumping circuit through the electrode-tool and the workpiece. In work the analysis of the known methods of processing of complex contour holes and their shortcomings. Substantiated the technological scheme of forming holes of complex contour method dimensional processing electric arc. Were developed the structure of the electrodes and their relative linear wear A method dimensional processing electric arc for processing sheet metal parts of complex contour and electrode-tool, ensuring high quality treatment.

Description

Keywords

електрична дуга, РОД, складний контур, заготовка, формоутворення, схеми, electricarc, complexcontours, workpiece, forming, schematic

Citation

Носуленко, В. І. Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру / В. І. Носуленко, В. В. Юр'єв // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 70-73.