Повышение надежности зубчатых зацеплений при электрохимико-механической приработке

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-11-14

Authors

Аулин, В. В.
Замота, Т. Н.
Бондарец, О. А.
Аулін, В. В.
Бондарець, О. А.
Aulin, V.
Zamota, T.
Bondarets, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулин, В. В. Повышение надежности зубчатых зацеплений при электрохимико-механической приработке / В. В. Аулин, Т. Н. Замота, О. А. Бондарец // // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 173-175.