Оптимізація витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Висвітлено проблеми обліку та оптимізації витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування. Надано рекомендації стосовно формування моделі інформаційного забезпечення управління витратами. The problems of account and optimization of charges are reflected on guarantee repair and service. Given recommendation in relation to forming of model of the informative providing of management charges.
Опис
Ключові слова
управління витратами, невиробничі витрати, витрати на гарантійний ремонт та обслуговування, оптимізація витрат на гарантійний ремонт та серівсне обслуговування
Бібліографічний опис
Нечай, Н. М. Оптимізація витрат на гарантійний ремонт та сервісне обслуговування / Н. М. Нечай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 205-208.