Технологія виробництва продукції тваринництва. Лабораторні роботи

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Метою методичних вказівок до виконання лабораторних робіт є забезпечити вивчення студентами основних питань курсу «Технологія виробництва продукції тваринництва». Розробка індивідуальних завдань для лабораторних занять дозволяє значною мірою поліпшити процес навчання сприяє більшій відповідальності та зацікавленості студентів у виконанні завдань, активізації всього навчального процесу
Опис
Ключові слова
технологія тваринництва, корми, ферма, мікроклімат, силос, доїння корів, стриження овець, технологія птахівництва
Бібліографічний опис
Технологія виробництва продукції тваринництва : метод. вказ. до виконання лаб. робіт : для студент. спец. 133 "Галузеве машинобудування" та 208 "Агроінженерія" / [уклад. : В. В. Амосов, П. Г. Лузан, І. М. Осипов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с.