Макроекономічні та регіональні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку молочної промисловості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглядаються чинники впливу на інвестиційне забезпечення розвитку молочної промисловості. Особлива увага приділяється покращенню інвестиційної привабливості галузі. Проведено аналіз іноземних інвестицій. Запропоновано напрями удосконалення механізму інвестиційного забезпечення молочної промисловості. In the article the factors of influence on the investment providing of development of milk industry are considered. The special attention is spared to the improvement of investment attractiveness of industry. The analysis of foreign investments is conducted. Directions of improvement of mechanism of the investment providing of milk industry are offered.

Description

Keywords

інвестиції, інвестування, інвестиційна привабливість

Citation

Кузьмін, Є. С. Макроекономічні та регіональні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку молочної промисловості / Є. С. Кузьмін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 359-362.