Теплогазопостачання і вентиляція. Частина ІІ «Теплотехніка і теплопостачання»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Босий, М. В.
Кропівний, В. М.
Кузик, О. В.
Кропівна, А. В.
Клименко, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У результаті вивчення дисципліни Теплогазопостачання і вентиляція частина ІІ «Газопостачання і вентиляція» у здобувача вищої освіти повинні сформуватися знання: з питань призначення, класифікації, улаштування систем теплопостачання, газопостачання вентиляції будівель і методів розрахунку, проектування і розвитку систем теплогазопостачання та захисту навколишнього середовища.

Description

Keywords

термодинаміка, процес, температура, тиск

Citation

Теплогазопостачання і вентиляція Частина ІІ «Газопостачання і вентиляція» Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання напряму освітня програма 192  Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : М. В. Босий, В. М. Кропівний, О. В. Кузик, А. В. Кропівна, В. В. Клименко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. матеріал. та ливарного виробництва. - Кропивницький: ЦНТУ, 2021. - 56 с.