Дослідження робочого простору верстатів-гексаподів

Abstract

В статті розглянуто вплив конструктивних параметрів верстата-гексапода на розміри та форму його робочого простору. The influence of hexapod's design parameters on the size and form of its workspace is considered in the article.

Description

Keywords

гексапод, робочий простір, конструктивні параметри

Citation

Валявський, І. А. Дослідження робочого простору верстатів-гексаподів / І. А. Валявський, А. М. Кириченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – № 3(46), Т.1. – С. 10-16.