Визначення оптичним методом низькочастотних коливань прутка на токарному багатошпиндельному автоматі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті приведені результати розробки методу оптичного вимірювання низькочастотних коливань заготівки при обробці на токарному багатошпиндельному автоматі. Встановлені закономірності переміщення центру заготівки, спектри амплітуд і початкових фаз коливань. In the article the results of development of method of the optical measuring of nyzkochastotnykh vibrations of purveyance are resulted at treatment on a lathe mnogoshpyndel'nom automat. Conformities to the law of moving of center of purveyance, spectrums of amplitudes and initial phases of vibrations, are set.
Опис
Ключові слова
токарний багатошпиндельний автомат, пруток, низькочастотні коливання, сплайн-інтерполяція
Бібліографічний опис
Струтинський, В. Б. Визначення оптичним методом низькочастотних коливань прутка на токарному багатошпиндельному автоматі / В. Б. Струтинський, А. В. Кропівна // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - Вип. 17. - С. 174-180.