Експортний потенціал України в контексті глобальних викликів: аналіз тенденцій та визначення стратегічних пріоритетів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Миценко, І. М.
Сухомлин, М. О.
Ніколаєв, І. В.
Mytsenko, I.
Sukhomlyn, M.
Nikolaiev, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ТДАТУ імені Дмитра Моторного

Abstract

У статті представлені результати аналізу експорту товарів та послуг України за 2014-2020 рр. Проведено аналіз структури експорту товарів та послуг за географічною ознакою, у розрізі товарів та за видами послуг. Аналіз експорту товарів за географічною структурою показав тенденцію до переорієнтацію поставок до країн ЄС. Визначено, що у структурі експорту товарів домінують продукти харчування, етали та вироби з них, проте товари мають низьку додану вартість, що знижує конкурентоспроможність країни. Розрахунки показали, що в експорті послуг домінують транспортні, інформаційні, комп'ютерні та ділові послуги. Доведено, що розвиток експорту можливий за рахунок диверсифікації переліку послуг та збільшення їх обсягів у цілому. У досліджені визначено головні напрями розвитку експорту, які необхідно враховувати під час розробки експортної стратегії України в контексті глобальних викликів. The growth of the national economy is impossible without strengthening cooperation between countries and economic integration, which should take place on mutually beneficial terms. Export activity determines the position of the state in the world market, which ensures the growth of the national economy on the one hand, and on the other - creates dependence on globalization processes. The purpose of the study is to analyze trends in exports of goods and services of Ukraine and identify ways to further export development in the context of global challenges.

Description

Keywords

експорт, експорт товарів, експорт послуг, методи аналізу, експортна стратегія, глобальні виклики, export, export of goods, export of services, methods of analysis, export strategy, global challenges

Citation

Миценко, І. М. Експортний потенціал України в контексті глобальних викликів: аналіз тенденцій та визначення стратегічних пріоритетів / І. М. Миценко, М. О. Сухомлин, І. В. Ніколаєв // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). - Мелітополь : ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 2021. - № 2 (44). - С. 67-76.