Аналіз інформаційного забезпечення управління невиробничими витратами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проаналізовано діючу систему обліку та фінансову звітність на предмет використання в управлінні невиробничими витратами. Виявлено недоліки сучасної інформаційної бази. Сформульовано основні принципи вдосконалення обліку невиробничих витрат. The operating system of account of unproductive charges and financial reporting is analysed for the purpose the use in the management by unproductive charges. The lacks of modern informative base are exposed. Basic principles of perfection of account of unproductive charges are formulated.

Description

Keywords

невиробничі витрати, облік витрат, фінансова звітність, інформаційна база, облікова інформація

Citation

Нечай, Н. М. Аналіз інформаційного забезпечення управління невиробничими витратами / Н. М. Нечай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 174-180.