Теоретичні засади формування ефективної товарної інноваційної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У представленій статті автором визначено структуру товарної політики підприємства, запропоновано схему формування оптимальної інноваційної пропозиції, наведено порядок реалізації товарної інноваційної політики у загальній сукупності стратегій підприємства. In this article an author define the structure of commodity politics of enterprise. Also the optimization scheme of innovative suggestion is offered and the order of realization of commodity innovative politics is placed in the general aggregate of enterprise’s strategies.
Опис
Ключові слова
інновація, товарна інновація, інноваційна пропозиція, підприємство, інноваційний розвиток, товарна інноваційна політика, маркетингова стратегія
Бібліографічний опис
Міцура, О. О. Теоретичні засади формування ефективної товарної інноваційної політики підприємства / О. О. Міцура // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 13. - С. 167-173.