Маркетинговий аудит промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Шумейко, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті висвітлені актуальні питання, методики проведення маркетингового аудиту. Приведено основні характеристики маркетингового аудиту. Запропоновано ефективний підхід до визначення, підбору та оцінки маркетингових ресурсів, а також сильних і слабих сторін промислового підприємства. In article the covered pressing questions, techniques of carrying out of marketing audit. The basic characteristics of marketing audit are resulted. The effective approach to definition, selection and a rating of marketing resources, and also strong and weaknesses of the industrial enterprise is offered.

Description

Keywords

маркетинг, маркетинговий аудит, критерії оцінки елементів комплексу маркетингу, організація маркетингового аудиту

Citation

Шумейко, В. М. Маркетинговий аудит промислового підприємства / В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 269-274.